Πρόγραμμα Σχολής

2018 - 2019

 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: ΕΝΑΡΞΗ Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018

 

ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΕΝΑΡΞΗ Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018

 

Εγγραφές γίνονται κανονικά σε όλα τα τμήματα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, εκτός Αυγούστου.

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΩΡΕΣ ΑΙΘ 1 ΑΙΘ 2 ΑΙΘ 1 ΑΙΘ 2 ΑΙΘ 1 ΑΙΘ 2 ΑΙΘ 1 ΑΙΘ 2 ΑΙΘ 1 ΑΙΘ 2

09.00-

10.30

Τάι Τσι Τσουάν

Μέσοι - Προχωρημένοι

Τάι Tσι Τσουάν

Μέσοι - Προχωρημένοι

10.00 - 11.00

Τάι Tσι Τσουάν

Αρχάριοι

Τάι Tσι Τσουάν

Αρχάριοι

11.00 - 12.00 Κραβ Μαγκά

Όλα τα επίπεδα

  Κραβ Μαγκά

Όλα τα επίπεδα

  
17.00 – 17.55 Τζούντο
Παιδικό

 

Καποέιρα

Παιδικό

 

Κραβ Μαγκά

Παιδικό (4-7)

Κραβ Μαγκά

Γονείς - Μικτό

Τζούντο
Παιδικό
Καποέιρα

Παιδικό

Κραβ Μαγκά

Παιδικό (4-7)

Κραβ Μαγκά

Γονείς - Μικτό 

18.00 – 18.55 Τζούντο
Εφήβων - Ενηλίκων

Κουνγκ Φου

Παιδικό 

Κραβ Μαγκά

Παιδικό (7-11)

Κραβ Μαγκά

Εφηβικό (11-14)

Τζούντο
Εφήβων - Ενηλίκων
Πιλάτες Κραβ Μαγκά

Παιδικό (7-11)

Κραβ Μαγκά

Εφηβικό (11-14)

Κουνγκ Φου

Παιδικό

Πιλάτες
19.00 – 19.55

Τάι Tσι Τσουάν
Φόρμα

Μέσοι - Προχωρημένοι

Κραβ Μαγκά

Αρχάριοι (P0)

Κραβ Μαγκά

Ρ3 - Ρ4Βραζ. Ζίου Ζίτσου

Τάι Tσι Τσουάν
Φόρμα - Παραδοσιακά όπλα

Μέσοι - Προχωρημένοι

Κραβ Μαγκά

Αρχάριοι (P0)
Πιλάτες

Κραβ Μαγκά

Ρ3 - P4

Τάι Tσι Τσουάν
Pushing Hands - Μαχητικές εφαρμογές -

Αρχάριοι -Μέσοι - Προχωρημένοι

Κραβ Μαγκά
Fitness - Fighting

(P3-P4-P5-G)

20.00 – 20.55

 

Τάι Tσι Τσουάν
Αρχάριοι

Κραβ Μαγκά

(P1 - P2)

Κραβ Μαγκά

Ρ5 - G 

Πιλάτες

Τάι Tσι 

Τσουάν

Αρχάριοι

Κραβ Μαγκά

(P1 - P2)

Βραζ. Ζίου Ζίτσου

Κραβ Μαγκά

Ρ5 - G


 

Τάι Tσι Τσουάν
Pushing Hands - Μαχητικές εφαρμογές -

Αρχάριοι - Μέσοι - Προχωρημένοι

Κραβ Μαγκά
Fitness - Fighting

Αρχάριοι (P0) 

 

21.00 – 22.00 Αϊκίντο Βραζ. Ζίου Ζίτσου

 

Βραζ. Ζίου Ζίτσου

 

 Αϊκίντο

 

Βραζ. Ζίου Ζίτσου

Αϊκίντο

Βραζ. Ζίου Ζίτσου

Κραβ Μαγκά
Fitness - Fighting 

(P1 - P2)

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΩΡΕΣ ΑΙΘ 1 ΑΙΘ 2 ΑΙΘ 1 ΑΙΘ 2 ΑΙΘ 1 ΑΙΘ 2 ΑΙΘ 1 ΑΙΘ 2 ΑΙΘ 1 ΑΙΘ 2
17.00 – 17.55 Τζούντο
Παιδικό

Καποέιρα

Παιδικό

Κραβ Μαγκά

Παιδικό (4-7)

Τζούντο
Παιδικό
Καποέιρα

Παιδικό

Κραβ Μαγκά

Παιδικό

(4-7)

18.00 – 18.55 Τζούντο
Εφήβων 
Κουνγκ Φου

Παιδικό

Κραβ Μαγκά

Παιδικό

(7-11)

Κραβ Μαγκά

Εφηβικό

(11-14)

Τζούντο
Εφήβων 

 

Κραβ Μαγκά

 

Παιδικό

(7-11)

 

Κραβ Μαγκά

Εφηβικό (11-14)

Κουνγκ Φου

Παιδικό

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΒ ΜΑΓΚΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΩΡΕΣ ΑΙΘ 1 ΑΙΘ 2 ΑΙΘ 1 ΑΙΘ 2 ΑΙΘ 1 ΑΙΘ 2 ΑΙΘ 1 ΑΙΘ 2 ΑΙΘ 1 ΑΙΘ 2

11.00 - 12.00

Κραβ Μαγκά

Όλα τα επίπεδα

Κραβ Μαγκά

Όλα τα επίπεδα

 
17.00 – 17.55 Κραβ Μαγκά

Γονείς - Μικτό

Κραβ Μαγκά

Γονείς - Μικτό

18.00 – 18.55

 

 

19.00 – 19.55

 

Κραβ Μαγκά

Αρχάριοι (P0)

 

Κραβ Μαγκά

(Ρ3 - P4)


Κραβ Μαγκά

Αρχάριοι (P0)

Κραβ Μαγκά

(Ρ3 - 4)

Κραβ Μαγκά
Fitness - Fighting 

(P3-P4-P5-G)

20.00 – 20.55

 

 

Κραβ Μαγκά

(P1 - P2)

 

 

Κραβ Μαγκά

(Ρ5 - G)

Κραβ Μαγκά

(P1 - P2)

Κραβ Μαγκά

(Ρ5 - G)

 

Κραβ Μαγκά
Fitness - Fighting

Αρχάριοι (P0)

21.00 – 22.00

 

 


 

Κραβ Μαγκά 

Fitness - Fighting 

(P1 - P2)

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΑΪ ΤΣΙ ΤΣΟΥΑΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΩΡΕΣ ΑΙΘ 1 ΑΙΘ 2 ΑΙΘ 1 ΑΙΘ 2 ΑΙΘ 1 ΑΙΘ 2 ΑΙΘ 1 ΑΙΘ 2 ΑΙΘ 1 ΑΙΘ 2

09.00-

10.30

Τάι Tσι Τσουάν

Μέσοι - Προχωρημένοι

Τάι Tσι Τσουάν

Μέσοι - Προχωρημένοι

10.00-

11.00

 

Τάι Tσι Τσουάν
Αρχάριοι
Τάι Tσι Τσουάν
Αρχάριοι
19.00 – 19.55

Τάι Tσι Τσουάν
Φόρμα

Μέσοι - Προχωρημένοι


Τάι Tσι Τσουάν
Φόρμα - Παραδοσιακά όπλα

Μέσοι - Προχωρημένοι

Τάι Tσι Τσουάν
Pushing Hands - Μαχητικές εφαρμογές -

Αρχάριοι -Μέσοι - Προχωρημένοι

20.00 – 20.55

 

Τάι Tσι Τσουάν
Αρχάριοι

Τάι

Tσι Τσουάν

Αρχάριοι


Τάι Tσι Τσουάν
Pushing Hands - Μαχητικές εφαρμογές -

Αρχάριοι -Μέσοι - Προχωρημένοι


 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΡΑΖΙΛΙΑΝΙΚΟΥ ΖΙΟΥ ΖΙΤΣΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΩΡΕΣ ΑΙΘ 1 ΑΙΘ 2 ΑΙΘ 1 ΑΙΘ 2 ΑΙΘ 1 ΑΙΘ 2 ΑΙΘ 1 ΑΙΘ 2 ΑΙΘ 1 ΑΙΘ 2
19.00 – 19.55

 


Βραζ. Ζίου Ζίτσου

20.00 – 20.55

 

 

Βραζ. Ζίου Ζίτσου

 


21.00 – 22.00 Βραζ. Ζίου Ζίτσου Βραζ. Ζίου Ζίτσου

 

 

Βραζ. Ζίου Ζίτσου

 

Βραζ. Ζίου Ζίτσου

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΪΚΙΝΤΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΩΡΕΣ ΑΙΘ 1 ΑΙΘ 2 ΑΙΘ 1 ΑΙΘ 2 ΑΙΘ 1 ΑΙΘ 2 ΑΙΘ 1 ΑΙΘ 2 ΑΙΘ 1 ΑΙΘ 2
21.00 – 22.00 Αϊκίντο

 

 Αϊκίντο


Αϊκίντο

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΙΛΑΤΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΩΡΕΣ ΑΙΘ 1 ΑΙΘ 2 ΑΙΘ 1 ΑΙΘ 2 ΑΙΘ 1 ΑΙΘ 2 ΑΙΘ 1 ΑΙΘ 2 ΑΙΘ 1 ΑΙΘ 2
18.00 – 18.55

 

 

Πιλάτες

 

 

Πιλάτες
19.00 – 19.55

 Πιλάτες

20.00 – 20.55

 

 

Πιλάτες

 


 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΖΟΥΝΤΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΩΡΕΣ ΑΙΘ 1 ΑΙΘ 2 ΑΙΘ 1 ΑΙΘ 2 ΑΙΘ 1 ΑΙΘ 2 ΑΙΘ 1 ΑΙΘ 2 ΑΙΘ 1 ΑΙΘ 2
18.00 – 18.55 Τζούντο
Ενήλικες

Τζούντο
Ενήλικες

 

 

tai_chi_banner

 

krav_maga_banner

 

alkimachon_banner