ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ

Ο Φίλιππος Καραθανάσης είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής της IKMF για πολίτες και παιδιά και κατέχει τον βαθμό του G3.

Διδάσκει στα παιδικά τμήματα του Martial Way.

 

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ