ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΗΚΑΣ

Ο Χρήστος Τζήκας είναι ΕΙΤ, ανήκει δηλαδή στην επίλεκτη παγκόσμια ομάδα εκπαιδευτών της IKMF, και  κατέχει τον βαθμό του Expert 3. Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής της IKMF για πολίτες, γυναίκες, παιδιά και αστυνομικούς - προσωπικό ασφαλείας.

 

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ